8471 Káptalanfa,
Kossuth utca 85. Az iskola nyitva tartása 6:00-tól 18:00-ig tart.

Tájékoztatom iskolánk tanulóit és szüleiket, hogy a 2019/2020. tanév zárásaként hagyományos tanévzáró ünnepélyt a járványügyi helyzet miatt nem tartunk.

A bizonyítványok átvételére 2020. június 15-én lesz lehetőség az iskolában
az alábbi rend szerint:

 

12:00-12:30

1. osztály és 5. osztály

12:30-13:00

2. osztály és 6. osztály

13:00-13:30

3. osztály és 7. osztály

13:30-14:00

4. osztály és 8. osztály

Kérjük, a bizonyítványosztáskor a gyermekek öltözőszekrényben, tanteremben hagyott felszerelését, személyes holmiját is vigyék haza!
A tankönyveket nem kell leadni az iskolában, kérjük, őrizzék meg, a következő tanév elején az otthon tanultak átismétléséhez szükség lesz rájuk!
Felhívom figyelmüket, hogy az iskolában való tartózkodás alatt is fokozottan figyeljenek az érvényben lévő járványügyi szabályok betartására!
Amennyiben a fent megadott időben nem lehetséges a bizonyítvány átvétele, június hónapban munkanapokon 8-14 óra között lehetőség van az átvételre.

Káptalanfa, 2020. június 4.

                                                                                  Garamné Csordás Anna Tünde

                                                                                              intézményvezető

Az elmúlt három hétben sikeresen átálltunk a tantermen kívüli, digitális munkarendre, ennek során a tanárok és a tanulótársak sokszor online kapcsolatba kerülnek egymással, hang- és videóközvetítés zajlik közöttük. Előfordulhat, hogy a tanár azt kéri, a tanuló készítsen magáról felvételt, ami alapján meggyőződhet, hogy tényleg megtanulta-e a tananyagot, valóban elvégezte a kijelölt feladatot, vagy így ellenőrzi az önálló feladatmegoldást.

Mind a tanárokról, mind pedig a tanulókról készült felvétel személyes adat.  A személyes adatok kezelése (így a felvétel készítés, továbbítás, megosztás, rögzítés stb.) az Európai Unióban is, így hazánkban is jogszabályokon alapul. A személyes adatok védelméhez fűződő jog mindenkit megillet.

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket a 2020/2021-es tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról.

Intézményünk beiskolázási körzetéhez a 2020/2021-es tanévben az alábbi települések tartoznak: Bodorfa, Gyepükaján, Káptalanfa, Nemeshany, Szentimrefalva, Veszprémgalsa.

A beiratkozás 2 szakaszban zajlik. Iskolánkra a 2. szakasz vonatkozik, amely

  1. április 28-tól - 2020. május 15-ig tart.

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.