8471 Káptalanfa,
Kossuth utca 85.

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket a 2020/2021-es tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról.

Intézményünk beiskolázási körzetéhez a 2020/2021-es tanévben az alábbi települések tartoznak: Bodorfa, Gyepükaján, Káptalanfa, Nemeshany, Szentimrefalva, Veszprémgalsa.

A beiratkozás 2 szakaszban zajlik. Iskolánkra a 2. szakasz vonatkozik, amely

  1. április 28-tól - 2020. május 15-ig tart.

Az elmúlt három hétben sikeresen átálltunk a tantermen kívüli, digitális munkarendre, ennek során a tanárok és a tanulótársak sokszor online kapcsolatba kerülnek egymással, hang- és videóközvetítés zajlik közöttük. Előfordulhat, hogy a tanár azt kéri, a tanuló készítsen magáról felvételt, ami alapján meggyőződhet, hogy tényleg megtanulta-e a tananyagot, valóban elvégezte a kijelölt feladatot, vagy így ellenőrzi az önálló feladatmegoldást.

Mind a tanárokról, mind pedig a tanulókról készült felvétel személyes adat.  A személyes adatok kezelése (így a felvétel készítés, továbbítás, megosztás, rögzítés stb.) az Európai Unióban is, így hazánkban is jogszabályokon alapul. A személyes adatok védelméhez fűződő jog mindenkit megillet.

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy iskolánkban a tavaszi szünet a munkatervben előre beütemezett tavaszi nevelési értekezlet miatt egy nappal hosszabb lesz.

 Így a tavaszi szünet április 8. szerdától április 14. keddig tart.

Megköszönöm a szülőknek az eddig megtett erőfeszítéseiket, amit annak érdekében tettek, hogy a gyermekek zökkenőmentesen folytathassák tanulmányaikat az új munkarendben.

Megdicsérem a gyerekeket, akik becsületesen teljesítették a feladataikat;

akinek ez nem sikerült, őket biztatom és támogatást, segítséget fogunk nekik adni a továbbiakban még többet.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!