8471 Káptalanfa,
Kossuth utca 85. Az iskola nyitva tartása 6:00-tól 18:00-ig tart.

COVID-19 járvánnyal kapcsolatos szabályváltozások

Kedves Szülők!

 Tájékoztatom Önöket, hogy a COVID-19 járvány megfékezése céljából a közelmúltban meghozott (jog) szabályváltozások az Önökkel fennálló kapcsolatokat érinthetik.
Felhívom figyelmüket, hogy a lenti szabályok – ha jogszabály másként nem rendelkezik – minden, a köznevelési intézménybe belépő vagy a köznevelési intézmény területén tartózkodó személyre vonatkoznak.

A 484/2020.(XI.10.) Korm.rendelet 2021. november 20. napjától hatályos 1/A.§-a alapján a köznevelési intézmény vezetője határozza meg a vezetése alatt álló intézmény területén a maszkviselés szabályait.

A káptalanfai Pusztai Ferenc Általános Iskolában a maszkhasználatra vonatkozó szabályokat az érvényben lévő Házirend tartalmazza, mely szerint az intézmény nevelői és tanulói az intézményben való tartózkodás alatt maszkot használhatnak, de a maszk használata nem kötelező. Az intézménybe belépő egyéb, jogviszonnyal nem rendelkező személy számára a maszkhasználat kötelező.

A 29/2021. (XI.19.) EMMI határozat alapján 2021. december 1. napjától a köznevelési intézménybe történő belépés csak akkor engedélyezhető, ha a belépni kívánó személy a belépéskor felmutatja

  • uniós digitális Covid-igazolványát;
  • védettségi igazolványát vagy applikációt;
  • nemzetközi oltási bizonyítványát;
  • más állam által kiállított, a magyar állam által elfogadott védettségi igazolását.

A belépéskori igazolási kötelezettség nem vonatkozik:

  • a köznevelési intézményben foglalkoztatottakra;
  • a köznevelési intézményben oktató-nevelő tevékenységet folytató személyekre;
  • a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló tanulókra;
  • a tanulót kísérő legfeljebb 1 fő nagykorúra, ha az intézményvezető által meghatározott pontig, intézményünkben a főbejáratig lép be a köznevelési intézmény területére.

Kérem Önöket, hogy a fenti szabályokat és adott intézmény rendelkezéseit kísérjék figyelemmel és azokat tartsák be.

Káptalanfa, 2021. november 26.

                                               Tisztelettel:

                                         Garamné Csordás Anna Tünde

                                                  intézményvezető

- letölthető PDF dokumentum